Voorwaarden voor deelname

Samen optrekken in het sociaal domein

Deze website biedt inwoners van Voorschoten een overzicht van alle activiteiten, themabijeenkomsten etc. van alle (maatschappelijke) organisaties die actief zijn binnen het sociaal domein.

Wat bedoelen we met sociaal domein?

Het sociaal domein is een verzamelnaam voor alle organisaties, diensten en voorzieningen die mensen ondersteunen, leefbaarheid vergroten en participatie (het ‘meedoen’) in de maatschappij bevorderen. Denk bijvoorbeeld aan zorg, welzijn, onderwijs, gezondheidszorg, vrijwilligerswerk en opvoeding. Maar ook inburgering en het sociaal actiever maken van mensen valt hieronder.

Een ander belangrijk criterium dat wij voor deze website hanteren is dat de betrokken organisaties ‘non-profit’ zijn en dus niet als doel hebben om winst te maken. Elke mogelijke winst wordt 100% ingezet voor het maatschappelijke doel.

Ook burgerinitiatieven die bijdragen aan het welzijn, de zelfredzaamheid of het versterken van de samenleving van de inwoners van Voorschoten nodigen wij uit om hun activiteiten op deze website te plaatsen.

Hoe kan ik meedoen?

Schrijf je organisatie in op de inschrijfpagina. Na controle ontvang je vervolgens een e-mail met een link om je wachtwoord aan te maken. De controle gebeurt handmatig, dus het kan even duren voordat je de e-mail ontvangt. Na het aanmaken van je wachtwoord krijg je toegang tot je profielpagina om activiteiten te plaatsen en te beheren.

Heb je nog vragen?

Kijk dan op onze veelgestelde vragen pagina of neem contact met ons op.